Bedrijfshulpverlening in de Bres

In het voorjaar 2019 geeft het bestuur groen licht om bezig te gaan met de deskundigheidbevordering  van vrijwilligers en coördinatoren. Er wordt onderzoek gedaan naar de behoeftes en mogelijkheden. De conclusie is dat je bij deskundigheidbevordering als eerste denkt aan Bedrijfshulpverlening (BHV): wat te doen bij een beginnend brandje en hoe handel je correct als één van de bezoekers onwel wordt?  In deze situaties is immers professioneel handelen geboden!

Er wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden van een BHV cursus op locatie en zaterdag  21 september is het zo ver.  De docent Evert Jan Meijer van VAKLES, komt gewapend met allerlei attributen (denk aan gasflessen, oefenpoppen en AED apparatuur e.d.) naar de Bres.  De meeste cursisten hebben het idee dat het wel zo iets zal zijn als de vroegere EHBO, ze  herinneren zich nog beademen op een pop en een drukverbandje leggen e.d., niets is minder waar, er komt momenteel meer bij kijken. Evert Jan gaat eerst op de theorie in, bijvoorbeeld wat doe je bij een brandje, welk blusapparaat kan waarvoor gebruikt worden en wanneer ga je absoluut niet zelf aan de slag, behalve dan dat je zorgt dat je zo  snel mogelijk buiten komt met z’n allen. Gelukkig blijken de aanwezige brandblusmiddelen in de Bres oké,  na de theorie komt de praktijk, er mag om beurten buiten een brandje geblust worden en dat kunnen we als de beste “brandjes blussen”, dat doen we tenslotte figuurlijk gezien vaker in de Bres. 
Na de lunch gaan we bezig met levensreddend handelen, we leren  hoe we bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer kunnen controleren, hoe je iemand in de stabiele zijligging legt, hoe je moet beademen en hoe je de AED (Automatische Externe Defibrillator) moet gebruiken. Na een tijdje oefenen hebben de mensen van de Bres het in de vingers, al wordt er af en toe gezucht ”het is te hopen dat we dit nooit hoeven te gebruiken”.
Om half vijf wordt de uiterst leerzame dag afgesloten, iedereen krijgt zijn certificaat, over twee jaar moeten we op herhaling,  maar eerlijk is eerlijk, buiten zo’n brandje blussen is het leukst.