• De Bres

  De Bres

  De Bres is al ruim twee decennia een bijzonder
  inloophuis nabij het centrum van Zwolle.
  Wij bieden laagdrempelige gastvrijheid aan
  een nog altijd groeiende, brede doelgroep.
  De Bres helpt velen om stabiel te blijven en
  opgedane contacten te onderhouden.
  Onze gasten ervaren de Bres als een
  veilige plek in de hectiek van het bestaan.

  Inloophuis De Bres draagt bij aan het versterken
  van het informele netwerk, door ontmoeting en contacten
  tussen bezoekers onderling aan te moedigen.
  De vrijwilligers stimuleren deelname aan activiteiten,
  het maatschappelijk verkeer en waar nodig
  wordt doorverwezen naar hulpverlenende instanties.
  De Bres levert een specifieke benadering waarmee zij
  de eigen kracht van mensen aanwakkert.
  De krant en koffie zijn ondersteunend aan dit proces.


  Van harte welkom

Welkom

Wij zijn er voor ontmoeting en verbinding.De bezoekers van de Bres zijn mensen die een veilige plek zoeken in de hectiek van het bestaan. Met name mensen die, om wat voor reden dan ook, de reguliere hulp- en dienstverlening mijden en -dus- vaak niemand hebben om eens even mee te praten, hun leven ‘op een rijtje’ te zetten en gevoelens van ontreddering te delen.

Vrijwilligers
De Bres is er mede dankzij de inzet van toegewijde vrijwilligers die willen en kunnen luisteren naar iedereen die op dat moment aandacht nodig heeft. Zij maken tijd vrij om de verschillende gasten een ontspannende middag te bezorgen.>

Centraal
De Bres zit sinds 2000 op een centrale plek in Zwolle bereikbaar voor iedereen. Het is een bekende plek waar mensen elkaar dagelijks ontmoeten.

Bres2
Bres3
Bres1